વાસ્તુ મુજબ કરો જમીનની પસંદગી મળશે સુખ અને સમૃદ્ધિ

0
6581
Select the land by Vastu Shashtra for Happiness and Prosperity

ચોરસ – આ પ્રકારના પ્લોટ પર બનેલ મકાનમાં રહેતા લોકોને સુખ અને સમૃધ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે

લંબચોરસ – આ પ્રકારનુ ઘર ઘરમાલિકની આર્થિક ઉન્નતિમાં મદદરૂપ થાય છે.

અંડાકાર – આ પ્રકારની જમીન વેચવાથી બચવુ જોઈએ, આ જમીન પર બનેલ મકાનમાં રહેવાથી દુ:ખ અને અન્ય સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે.

ગોળાકાર – સમૃધ્ધિમાં સતત વૃધ્ધિ ઈચ્છતા જાતકોએ આવો પ્લોટ નહી ખરીદવો જોઈએ, કારણ કે આમા રહેવાથી સમૃધ્ધિ ઓછી થઈ જાય છે.

અર્ઘગોળાકાર – આ જમીનનો ટુકડો મકાન માલિક અને તેમા રહેનારા લોકોને દુ:ખ આપે છે.

ધનુષાકાર – ધનુષાકાર પ્લોટ પર બનેલ મકાનમાં રહેતા જાતકોમાં ભય ઉત્પન્ન થાય છે.

સમાંતર સમચોરસ – આ પ્રકારની જમીન પસંદ ન કરવી જોઈએ. અશુભ પરિણામ આપનારી અને દુશ્મની ઉભી કરવાને કારણે તેમા રહેનાર રહેવાસી સુખપૂર્વક નથી રહી શકતો.

ગોમુખી – આ પ્રકારનો પ્લોટ રહેવા માટે શુભ છે પરંતુ વેપાર માટે અશુભ હોય છે.

સિંહમુખી – સિંહ મુખી પ્લોટ રહેવા માટે અશુભ છે પરંતુ વેપાર માટે શુભ હોય છે.

Click for Tiny URL

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY