આ છે દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

0
1192

1. દુનિયાના અદ્દભુત Movie Theater

તમને પલંગ પર સૂતા સૂતા ફિલ્મ જોવા મળે તો કેટલી મજા આવી જાય. જી હા,રશિયાની રાજધની મોસ્કોમાં અલગ પ્રકારના બેડ સિનેમા ખોલવામાં આવ્યો છે. મોસ્કોમાં ખોલવામાં આવેલ આ અદભુત સિનેમા થિયેટરમાં સમાન્ય થિયેટરથી હટાવીને ખુરશીઓની જગ્યાએ નરમ નરમ બેડ મૂકવામાં આવ્યા છે.

2. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

ફર્નીચર કંપનીની સાથે સંયુક્ત રૂપથી શરુ કરવામાં આવેલા આ પ્રોજેક્ટમાં આ થિયેટરને એક ઘરના કેમેરાની જેમ સજાવ્યો છે. જે પ્રકારે રૂમમાં એક જેવા પડદા હોય છે તેવી જ રીતે પડદા, સાઈટ ટેબલ અને રીડિંગ લેમ્પ પણ હાજર છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, મોસ્કોમાં શોપિંગ મોલના કીનું સ્ટાર સિનેમામાં આ અદભુત અનુભવ માત્ર એક અઠવાડિયા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. જુઓ દુનિયાના અન્ય આકર્ષક અને અદભુત સિનેમા થિયેટર……

3. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

4. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

5. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

6. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

7. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

8. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

9. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

10. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

11. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

12. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

13. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

14. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

15. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

16. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

17. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

18. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

19. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

20. દુનિયાના અદ્દભુત મુવી થિયેટર

Click for Tiny URL

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY