આ અદભૂત ટ્રેક પર એક સાથે દોડે છે ટ્રેન અને પ્લેન

0
1922

1. આ અદભૂત ટ્રેક પર એક સાથે દોડે છે ટ્રેન અને પ્લેન

દુનિયામાં આમ તો ઘણી બધી વસ્તુઓ અજબ ગજબ છે, જેના વિશે સાંભળી તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાશો.

2. આ અદભૂત ટ્રેક પર એક સાથે દોડે છે ટ્રેન અને પ્લેન

પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડમાં એક એવો ટ્રેક છે જે જોવામાં તો ઘણું સામાન્ય લાગે છે પરંતુ જયારે આ ટ્રેક પર એક સાથે ટ્રેન અને પ્લેન દોડવાનું શરુ કરે છે ત્યારે જોનાર લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે.

3. આ અદભૂત ટ્રેક પર એક સાથે દોડે છે ટ્રેન અને પ્લેન

તમને જણાવી દઈએ કે, જે એરપોર્ટ પર આ ટ્રેક બનેલું છે તેની વચ્ચે એક રેલ્વે ટ્રેક પસાર થાય છે.

4. આ અદભૂત ટ્રેક પર એક સાથે દોડે છે ટ્રેન અને પ્લેન

[scg_html_300250]

નોર્થ આઈલેન્ડ પાસે આવેલ આ એરપોર્ટનું નામ ગિસબૉર્ન એરપોર્ટ છે. તે સવારે ૬:૩૦ થી લઈને રાત્રે ૮:૩૦ વાગ્યા સુધી રેલ માર્ગ અને રનવે બંને જ વ્યસ્ત રહે છે. રાત્રે ૮:૩૦ વાગ્યા પછી રનવે બંધ કરવામાં આવે છે.

5. આ અદભૂત ટ્રેક પર એક સાથે દોડે છે ટ્રેન અને પ્લેન

સુત્રો અનુસાર, રેલ્વે ટ્રેક રનવેની તદ્દન મધ્યમાં બનેલું છે. આ કારણથી ઘણી વખત ટ્રેન અથવા પ્લેનમાંથી એકને રોકી દેવામાં આવે છે.

6. આ અદભૂત ટ્રેક પર એક સાથે દોડે છે ટ્રેન અને પ્લેન

આ દુનિયામાં એક જ એવી જગ્યા છે જ્યાં ટ્રેન નીકળી જાય, એટલા માટે પ્લેનને રાહ જોવી પડે છે. આ એરપોર્ટથી ૬૦ થી વધારે ઘરેલું ફ્લાઈટ્સ ચલાવવામાં આવે છે અને વર્ષ દરમિયાન લગભગ ૧૫ લાખ યાત્રીઓ અહીંથી પ્રવાસ કરે છે.

Click for Tiny URL

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY