દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક જ માર્ગ

0
428

1. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

આજે અમે તમને દુનિયાના સૌથી અનોખા એરપોર્ટના વિષે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જો તમે તેનાથી જોડાયેલ બાબતને જાણશો તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાશો. હકીકતમાં આ એરપોર્ટના રનવેના મધ્યમાં એક વ્યસ્ત માર્ગ પસાર થાય છે.

2. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

માત્ર એટલું જ નહિ આ રસ્તાથી ગાડીઓને પસાર કરાવવા માટે પ્લેનને લાલ લાઈટ બતાવીને રોકવામાં આવે છે. એટલા માટે તે આપમેળે સૌથી અનોખું અને દુનિયાનું એકમાત્ર એરપોર્ટ છે.

3. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

સામાન્ય રીતે, એરપોર્ટ એવી જગ્યાએ બનાવવામાં આવે છે જેની આજુબાજુ કોઈ મોટી બિલ્ડીંગ અથવા પૂલ ના હોય પરંતુ અહી સાવ અલગ છે. આ એરપોર્ટ બ્રિટેનમાં આવેલ જિબ્રાલ્ટર ટાપુમાં છે.

4. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

આ એરપોર્ટના રનવેની અંદર સપૂર્ણ રસ્તો નીકળે છે અને તેના પર ૨૪ એ કલાક અવરજવર રહે છે. અહી જયારે પ્લેનને લેંડ અથવા ટેકઓફ કરે છે ત્યારે માર્ગને બંધ કરી દેવામાં આવે છે. હકીકતમાં આ જગ્યા પર સપાટ જમીન નથી.

5. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

એટલા માટે એરપોર્ટને રનવે અને માર્ગ એક સાથે છે. અહી અઠવાડિયામાં વિભિન્ન શહેર માટે માત્ર ૩૦ ફ્લાઈટ્સ ઉડાન ભરે છે. તેને નોર્થ ફ્રંટ એરપોર્ટ પણ કહેવામાં આવે છે.

જુઓ આગળ વધુ ફોટોસ…..

6. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

7. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

8. દુનિયાના એવી જગ્યા જ્યાં પ્લેન અને ગાડીઓને જવા માટે એક ...

Click for Tiny URL

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY